Formulář pro odstoupení od smlouvy

____________________vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy____________________


OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Adresát: Vypáleno s.r.o.
adresa: Dvorská 194, 382 21 Kájov
email: info@vypaleno.cz


Oznamuji, že tímto odstupuj od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa bydliště spotřebitele:

Adresa dodání zboží (je-li odlišná od adresy bydliště spotřebitele):

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum a místo podpisu:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (vizte Článek 5. všeobecných obchodních podmínek).